Herroepingsrecht


De tevredenheid van onze klanten is voor ons het allerbelangrijkste. Wens je, om welke reden dan ook, je aankoop niet te houden, dan kan je binnen een termijn van 1 maand de overeenkomst herroepen.

Stap 1. Breng ons op de hoogte van je beslissing via

Stap 2. Zend * kosteloos je aankoop van klein formaat naar Brico Liège. Je dient hiervoor het retourlabel te gebruiken dat je per e-mail of per post zal ontvangen van onze klantendienst.

Nadat wij de door jou teruggestuurde artikelen hebben ontvangen, ontvang je per e-mail een bevestiging. Wij zorgen ervoor dat je aankoopbedrag zo spoedig mogelijk wordt terugbetaald.

* De directe kosten van het terugzenden voor de **grote goederenen en van belangrijk gewicht zijn op rekening van de klant.

* De directe kosten van het terugzenden van de goederenen zijn op rekening van de klant buiten België, ongeacht de grootte en het gewicht van de goederen

**Welke afmetingen en welk gewicht zijn toegestaan voor gratis terug?
Een pakje mag maximaal 30 kg wegen (als het zwaarder is, wordt het geweigerd).

Deze formaten zijn toegestaan:

  • De langste kant is maximaal 1,5 m;

  • De totale oppervlakte van een pakje mag niet groter zijn dan 3 meter (1 x lengte + 2 x breedte + 2 x hoogte = maximaal 3 m).

 

HERROEPINGSRECHT

Meer uitgebreid dan het wettelijk herroepingsrecht biedt Brico Liège & Koxi de Klant het recht om binnen een termijn van 1 maand (i.p.v. de wettelijke 14 dagen) na de dag van ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om dit recht uit te oefenen dient de Klant Brico Liège & Koxi via een ondubbelzinnige verklaring (per post, telefoon of via het contactformulier op www.Brico Liège & Koxi-shop.be) op de hoogte te brengen van de beslissing de overeenkomst te herroepen binnen de termijn van 1 maand na ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen).

Wanneer de Klant Brico Liège & Koxi op de hoogte brengt van zijn herroepingsbeslissing, bekomt hij per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping.

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat Brico Liège & Koxi van de herroepingsbeslissing van de Klant in kennis werd gesteld, zal Brico Liège & Koxi de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Brico Liège & Koxi aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant heeft betaald, tenzij er uitdrukkelijk met de Klant anders is overeengekomen. Brico Liège & Koxi mag wachten met de terugbetaling tot zij de Artikelen heeft teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat de Artikelen teruggezonden zijn, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant dient het Artikel onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsbeslissing heeft meegedeeld aan Brico Liège & Koxi, terug te zenden naar Brico Liège & Koxi Rue Jean d’Outremeuse, 2, 4020 Liège, België. Brico Liège & Koxi neemt de kosten van het terugzenden voor haar rekening op voorwaarde dat de Klant het “retourlabel” gebruikt. Dit label ontvangt de klant van de klantendienst via e-mail of per post na zijn ondubbelzinnige verklaring van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Het label dient aangebracht te worden op het te retourneren pakket dat vervolgens kan afgegeven worden in een postkantoor of postpunt.

Als de Artikelen worden teruggestuurd, moet dit gebeuren in hun originele staat, samen met de originele verpakking van het Artikel en alle geleverde toebehoren.

Tijdens de eerste maand na de levering zal de Klant de Artikelen en de verpakking op eigen risico bewaren en/of gebruiken. De Klant mag de Artikelen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het Artikel wenst te behouden. De Klant is aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of waardeverlies van het Artikel indien de Klant het Artikel niet zorgvuldig heeft gebruikt of bewaard.

Het herroepingsrecht geldt echter onder andere niet voor:

  • Artikelen van elektrische veiligheid (security) ex: stroomonderbrekers automaat, differentieelschakelaar, ongeacht het merk.

  • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn,

  • De levering van Artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid,

  • De levering van Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten,

  • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken,

  • De artikelen die overeenkomstig uw persoonlijke vraag (kabels op maat, geheel van artikelen die speciaal voor u worden verenigd).